Płyta izolacyjna URSA SILENTIO 38 z mineralnej wełny szklanej

Płyta izolacyjna URSA SILENTIO 38 z mineralnej wełny szklanej

Właściwości: nielaminowana, komprymowana, paroprzepuszczalna, współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 (materiał niepalny); znamionowy opór dyfuzji pary wodnej μ ≈ 1,0; klasa tolerancji grubości – T3; opór właściwy przepływu powietrza ≥ 5,0 kPa s/m2; ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 1,00 dla 75 i 100 mm oraz 0,85 dla 50 mm

Wymiary (grubość/szerokość/długość)[mm]: (50, 75, 100)/600/1250

Zobacz produkty: