SYSTEM THERMOMUR Technologia thermodom ma charakter uniwersalny, i z jednakowym powodzeniem wykorzystywana jest dla realizacji: budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), obiektów handlowo – usługowych, gospodarczych, budynków użyteczności publicznej. FILM INSTRUKTAŻOWY Film ten - na płycie DVD - można również otrzymać bezpłatnie pocztą zwykłą. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłac swoje dane... Czytaj dalej
SYSTEM THERMOMUR

Technologia thermodom ma charakter uniwersalny, i z jednakowym powodzeniem wykorzystywana jest dla realizacji: budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), obiektów handlowo – usługowych, gospodarczych, budynków użyteczności publicznej.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film ten - na płycie DVD - można również otrzymać bezpłatnie pocztą zwykłą. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłac swoje dane mailem.

CHARAKTERYSTYKA

Zaletą technologii jest niezwykle prosty i szybki montaż ściennych elementów szalunkowo – ociepleniowych wypełnianych betonem. Powstaje w ten sposób solidna konstrukcja ścian (beton) posiadająca rewelacyjne właściwości izolacyjne (styropian) charakteryzowane współczynnikiem przenikania ciepła w wartości od U0=0,28W/m2K do U0=0,10 W/m2K.

Elementy systemu thermodom cechuje bardzo duża dokładność, co ułatwia prace wykończeniowe. Szeroki asortyment elementów (m.in. el. przegubowe, nadprożowe, wieńcowe) oraz pionowy moduł umieszczony na ich bocznych ściankach, pozwalający na precyzyjne ich docinanie z dokładnością do 5 cm, umożliwiają realizację dowolnie wybranego projektu. Budowanie w systemie thermomur nie sprawia trudności nawet osobom nie mającym zbyt dużego doświadczenia w budownictwie, dzięki czemu mogą one zdecydować się na budowanie metodą gospodarczą.

Technologia thermodom może być wykorzystana już w częściach podziemnych budynków tj. dla wykonania ścian fundamentowych oraz ścian piwnic, przy czym konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych. Beton stosowany do wypełniania elementów powinien być klasy C15/20 (lub wyższej zgodnie z zaleceniami projektanta) i posiadać konsystencję półciekłą. Ściany wykonywane w technologii thermodom wymagają zbrojenia pionowego w narożach budynku i przy otworach okiennych i drzwiowych. Dodatkowo w pierwszej warstwie elementów oraz pod otworami okiennymi układa się zbrojenie poziome.

Układanie stropów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz prace instalacyjne realizowane są identycznie jak w technologiach tradycyjnych. Dla zewnętrznego wykończenia ścian zastosować można tynki mineralne lub polimerowe (na podkładzie z siatki przyklejonej do styropianu), cegłę licówkę, cegłę klinkierową, mrozoodporne płytki ceramiczne oraz siding. Ściany wewnętrzne wykańczane są najczęściej płytami gipsowo kartonowymi, tynkami gipsowymi nakładanymi na mokro oraz płytkami ceramicznymi.

Bardzo istotną częścią, każdego budynku jest ciepły dach. Elementy dachowe, stanowiące integralną część systemu thermodom układane są na drewnianej więźbie i kryte dachówką. Co ważne – zastępują one wszystkie warstwy konieczne do wykonania w innych systemach, dając jednocześnie izolacyjność U0=0,23W/m2K. Osiowy rozstaw krokwi w więźbie przeznaczonej do krycia elementami thermomur wynosi 60 cm. Dachówka może być betonowa lub ceramiczna i musi być dopasowana do rozstawu łat 33 cm. Zastosowanie dachowych elementów thermomur nie wyklucza stosowania okien dachowych – ich montaż odbywa się identycznie jak w dachach tradycyjnych.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Doskonałe parametry izolacyjności termicznej, charakteryzowane niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła U0, sprawiają, że technologia thermodom w pełni realizuje zadania stawiane budownictwu energooszczędnemu. Aby budynek mógł być określony mianem energooszczędnego roczne zapotrzebowanie na ciepło, wyrażane współczynnikiem E, nie powinno przekraczać 70kWh/m2, co oznacza roczne zużycie gazu w ilości nie większej niż 7m3/m2 ogrzewanych powierzchni.

Dla porównania budynki realizowane jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wymagały nawet do 300 kWh/m2, czyli zużycie np. gazu wynosiło aż 30 m3/m2 ogrzewanej powierzchni!. Różnica jest tak niebagatelna, że koniecznością jest zastosowanie takich materiałów, komponentów i urządzeń, które maksymalnie zredukują straty ciepła. Konstrukcja budynku (ściany, dach) powinna być wolna od mostków termicznych. Zastosowanie elementów technologii thermodom gwarantuje ciągłość i doskonałość izolacji cieplnej nawet w tak newralgicznych miejscach jak nadproża i wieńce.

KORZYŚCI

Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne korzyści w postaci:

  • obniżenia kosztów inwestycyjnych budowy w porównaniu z innymi technologiami
  • oszczędności w kosztach transportu i stworzenie możliwości realizacji budowy systemem gospodarczym,
  • znacznego zredukowania kosztów ogrzewania użytkowanych pomieszczeń
  • krótkiego okresu wznoszenia obiektów.

Wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości spienionego polistyrenu. Materiał jest przyjazny dla środowiska i użytkowników, co potwierdza Europejska Aprobata Techniczna, Aprobaty Techniczne ITB oraz atest PZH. Technologia stosowana jest w Polsce od 1991 roku. Pozwoliła na zrealizowanie już ponad 10000 obiektów zarówno w kraju jak i w całej Europie.

 

Zwiń

System ścienny th300

System ścienny th300
Elementy do wznoszenia ciepłych ścian budynków energooszczędnych i pasywnych oraz ścian...

System ścienny th400

System ścienny th400
Elementy do wznoszenia ciepłych ścian budynków energooszczędnych i pasywnych Doskonały...

System ścienny th450

System ścienny th450
Ekstremalnie energooszczędny system wznoszenia ścian zewnętrznych budynków energooszczędnych i...

System ścienny th250

System ścienny th250
Elementy do wznoszenia ciepłych ścian budynków energooszczędnych, ścian fundamentowych i niecek...

Elementy nadprożowe

Elementy nadprożowe
Elementy zapewniające utrzymanie wysokiej izolacyjności cieplnej w newralgicznym miejscu ściany,...

Elementy wieńcowe

Elementy wieńcowe
Elementy zapewniające utrzymanie wysokiej izolacyjności cieplnej w newralgicznych miejscach...

Elementy uzupełniające proste

Elementy uzupełniające proste
Elementy ułatwiające budowanie i gwarantujące utrzymanie ciągłości izolacji cieplnej. Aprobaty:...

Elementy uzupełniające narożne, wykuszowe

Elementy uzupełniające narożne, wykuszowe
Elementy pozwalające kształtować ściany w łukach i narożach pod kątem innym niż 90o Aprobaty:...

System dachowy th7

System dachowy th7
Energooszczędny, nakrokwiowy system dachowy. Eliminuje konieczność stosowania łat, kontrłat,...
Zobacz produkty: