Wizyt: 57801

Arbet

Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe

Telefon 94 342 20 76 (79)
Faks 94 342 23 90
E-mail sekretariat@arbet.pl

Adres Bohaterów Warszawy 32 , 75-211 Koszalin

Arbet: Jak skutecznie zaizolować stropy?

Ochrona akustyczna budynków obejmuje dwa rodzaje dźwięków: dźwięk powietrzny  oraz dźwięk uderzeniowy. Dźwięki powietrzne powstają podczas rozmów oraz z wszelkich urządzeń głosowych. Fale dźwięków powietrznych rozchodzą się kuliście i w części są odbijane od przegród, a w części absorbowane przez nie, powodując drgania przegród i wywołując m. in. dźwięk materiałowy. Drgania materiału mogą być źródłem dźwięku powietrznego dla pomieszczenia po drugiej stronie przegrody. Dźwięki powietrzne skutecznie tłumi duży ciężar przegrody lub zastosowanie przegród wielowarstwowych.
Arbet: Jak skutecznie zaizolować stropy?

Arbet: Jak poprawnie zaprojektować izolację cieplną ścian?

Aby poprawnie zaprojektować izolację cieplną ścian, należy wziąć pod uwagę planowaną izolacyjność cieplną przegrody oraz wymagania obowiązujących przepisów budowlanych, zawartych w  Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Arbet: Jak poprawnie zaprojektować izolację cieplną ścian?

Arbet: Styropian XPS - zalety i zastosowanie

XPS to polistyren ekstrudowany – doskonały materiał termoizolacyjny wykorzystywany w budownictwie już od wielu lat. Jego podstawowymi zaletami jest bardzo duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, niezwykle mała nasiąkliwość wodą nawet przy jej długotrwałym działaniu i szczególnie dobre właściwości termoizolacyjne.
Arbet: Styropian XPS - zalety i zastosowanie

Arbet: Dom oszczędny – jak go ocieplać?

Dom oszczędny, energooszczędny lub pasywny – o takich domach mówi się, myśląc o pomniejszeniu kosztów użytkowania. Inwestorzy zakładają, że wznosząc swój nowy dom, mogą liczyć na oszczędności, często nie precyzując swoich oczekiwań wobec przyszłej racjonalności.
Arbet: Dom oszczędny – jak go ocieplać?

Arbet: Styropian a wilgoć

Producent styropianu spotyka się z pytaniami dotyczącymi m.in. zagadnień zawilgocenia pomieszczeń przy jednoczesnym zastosowaniu styropianu. Jak opiniuje mgr inż. Irena Domska, Kierownik ds. zarządzania jakością w Fabryce Styropianu ARBET Sp. J., dość duży opór dyfuzyjny pary wodnej styropianu należy uwzględnić przy analizie termiczno-wilgotnościowej przegrody budynku, np. ściany, właśnie po to, żeby ustrzec się przed możliwością pojawienia zagrzybienia.
Arbet: Styropian a wilgoć