Wizyt: 57795

Arbet

Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe

Telefon 94 342 20 76 (79)
Faks 94 342 23 90
E-mail sekretariat@arbet.pl

Adres Bohaterów Warszawy 32 , 75-211 Koszalin

Płyty styropianowe HYDROPIAN EPS P 150

Płyty styropianowe HYDROPIAN EPS P 150

Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 45 kPa (4500 kg/m2), jak:

 • ściany piwnic, podmurówek i fundamentów
 • posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące pod obciążeniem
 • „zielone tarasy” i „wiszące ogrody”
 • dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw tzw. „dachy odwrócone”
 • parkingi dachowe, garaże; w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów
 • w konstrukcjach inżynierskich

Parametry płyt Hydropian

 • Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu, Wlp: <0,5 kg/m2
 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,035 W/(mK)
 • Wymiary płyt 1000 x 500 mm
 • Grubość płyt od 20 do 300 mm
 • Krawędzie proste lub na „zakładkę”