Wizyt: 10088

Dworek Polski

Odzysk ciepła z wody i scieków

Telefon 22 727 51 74, 600 287 397
E-mail dworekpolski@dworekpolski.pl

Adres Szymanów 5d 5d , 05-532 Szymanów k. Konstancina-Jeziornej

OdzyskWA - Eco Patent nr 1

OdzyskWA - Eco Patent nr 1

Opracowane w Laboratorium firmy Dworek Polski  odzyskwy za kilka lat zapewne będą standardem w Europie. Nie ma na świecie urządzenia o podobnych parametrach ekologicznych i ekonomicznych. Efektywność ich jest podobna do systemu kolektorów słonecznych, ale cena wielokrotnie niższa. Po raz pierwszy urządzenia te zostały zastosowane w osiedlu firmy Dworek Polski w Kędzierówce. Jest to pierwsze na świecie komercyjne osiedle, w którym całość energii do ogrzewania wody pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dziś Odzyskwy są montowane we wszystkich nowych domach budowanych przez  firmę Dworek Poslki. W 2013 roku osiedla firmy Dworek Polski zostały uznane w konkursie Komisji EU za najlepsze w Europie niskoemisyjne projekty w dziedzinie budownictwa.

Są to urządzenia do odzyskiwania energii ze zużytej ciepłej wody w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w hotelach, na basenach i wszędzie tam, gdzie ciepła, niezbyt zabrudzona woda czyli tzw. ścieki szare są spuszczane ciepłe do kanalizacji. Zamiast tracić tę energię bezpowrotnie, urządzenie wykorzystuje ją do wstępnego podgrzania zimnej wody z wodociągu, która wpływa do domowego pieca (lub do kranu zamiast wody zimnej). W ten sposób przygotowanie ciepłej wody dla domu wymaga ponad 2 razy mniej energii niż zwykle.

Odzyskwy są wymiennikami przeciwprądowymi, a więc pracują tylko wtedy, gdy zużyta ciepła woda spływa do kanalizacji równocześnie z poborem wody zimnej z wodociągu. To znaczy, że nie odzyskują ciepła z wanny. Najważniejsze jest ciepło z prysznica i z umywalki, co stanowi zwykle 60% - 70% całego zużycia ciepłej wody w domu (w zależności od zwyczaju domowników). Sprawność odzyskiwania ciepła wynosi ponad 75% (gdy urządzenie pracuje), zaś efektywność ogólna (dla całego domu) – ok.50-55%  Wielkość ta jest mocno zależna od proporcji zużycia wody w poszczególnych urządzeniach sanitarnych. To jest wielkość zalecana do obliczeń bilansu cieplnego domów Licząc wg. nowej oficjalnej metodologii tą metodą można obniżyć zapotrzebowanie na energię pierwotną domu o ok. 18-20 kWh/m2 rok (przy piecach gazowych).

Zobacz produkty: