Wizyt: 58469

Luxbud

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Telefon 22 766 45 60, 22 766 45 70
Faks 22 751 36 38
E-mail luxbud@luxbud.com.pl

Adres Warszawska 50 , 05-092 Łomianki

Luxbud: Jak dobrać i montować maty grzejne do ogrzewania podłogowego?

W przypadku, gdy mamy już wylane szlichty ostatnią szansą na uzyskanie komfortu ciepłej podłogi są Comfort Maty montowane bezpośrednio w cienkiej warstwie zaprawy klejowej w trakcie układania terakoty. Maty grzejne można również układać na starej terakocie (np. podczas remontu) bez potrzeby jej skuwania.
Luxbud: Jak dobrać i montować maty grzejne do ogrzewania podłogowego?

Jak dobrać system ogrzewania przeciwoblodzeniowego do rynien i rur spustowych?

Kable grzejne umieszcza się w rynnach, rurach spustowych i korytach odpływowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do pojawienia się lodu w rynnach i rurach spustowych i umożliwienie swobodnego odpływu wody z dachu. Dzięki systemowi PROTEKTOR czy COMFORT KABEL woda spływa po ciepłym kablu grzejnym i nigdy nie zamarza.
Jak dobrać system ogrzewania przeciwoblodzeniowego do rynien i rur spustowych?