Wizyt: 58468

Luxbud

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Telefon 22 766 45 60, 22 766 45 70
Faks 22 751 36 38
E-mail luxbud@luxbud.com.pl

Adres Warszawska 50 , 05-092 Łomianki

Pipe Kabel

Pipe Kabel

Rezystancyjne zestawy grzewcze do ochrony rur stalowych i z tworzyw sztucznych przed zamarzaniem. Każdy zestaw składa się z kabla rezystancyjnego z termostatem i zakończony jest wtyczką. Kabel PIPE KABEL jest na stałe połączony z termostatem, który steruje pracą kabla.

Moce: 10 W/m, 16 W/m i 17 W/m w zestawach o długościach od 2 do 135 m (10 W/m); od 11,6 do 106,7 m (16 W/m) i od 1 do 49 m (17 W/m)

Zasilanie [V]: 230