Wizyt: 58465

Luxbud

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Telefon 22 766 45 60, 22 766 45 70
Faks 22 751 36 38
E-mail luxbud@luxbud.com.pl

Adres Warszawska 50 , 05-092 Łomianki

Kable Protektor

Kable Protektor

KABLE PROTEKTOR – samoregulujące, jednostronnie zasilane taśmy grzejne. Samoregulacja − wzrost temperatury powoduje automatyczne obniżenie mocy grzejnej i odwrotnie – spadek temperatury powoduje wzrost mocy grzejnej. Efekt samoregulacji pozwala na krzyżowanie i stykanie się obwodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie.

Zastosowanie: ochrona rur przed zamarzaniem, ochrona rynien i rur spustowych przed zalodzeniem, utrzymywanie temperatury w procesach technologicznych