Wizyt: 58473

Luxbud

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Telefon 22 766 45 60, 22 766 45 70
Faks 22 751 36 38
E-mail luxbud@luxbud.com.pl

Adres Warszawska 50 , 05-092 Łomianki

Regulator elektroniczny LEM-GGT

Regulator elektroniczny LEM-GGT

Regulator LEM-GG i LEM-GGT jest dwustanowym regulatorem elektronicznym służącym do sterowania  elektrycznymi systemami ogrzewania przeciw­oblodzeniowego podjazdów, schodów, ramp, itp. Przekaźnik z zestykiem bezpotencjałowym o obciążalności 16A/250VAC można wykorzystać do bez­pośredniego sterowanie pracą obwodu grzejnego o mocy do 3,6kW/230V lub do sterowania pracą stycznika pomocniczego.

Obudowa modułowa regulatora przystosowana jest do montażu na standardowej szynie DIN (6 standardowych modułów). Regulator współpracuje jednocześnie z dwoma czujnikami odpowiedzialnymi za detekcję śniegu i lodu oraz wilgotności i temperatury. Wersja regulatora LEM-GG wyposażona jest w czujniki przystosowane do bezpośredniego montażu w nawierzchni. Wersja LEM-GGT oferuje czujniki wraz ze specjalnymi tulejami umożliwiającymi prostą wymianę elementów pomiarowych w trakcie eksploatacji systemu.

Zalety:

  • Zwarta obudowa modułowa do montażu na szynę DIN
  • Detekcja śniegu/lodu, wilgotności i temperatury
  • Możliwość ustawienia minimalnej temperatury gruntu
  • Licznik czasu pracy ogrzewania
  • Czytelny wyświetlacz parametrów
  • Przekaźnik alarmowy