Kocioł SAS SLIM

Kocioł SAS SLIM

Kocioł grzewczy typu SAS SLIM jest niskotemperaturowym kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach, podzielony przegrodami wodnymi. Konstrukcja komory spalania umożliwia pracę kotła w dwóch trybach:

  •  Palenia automatycznego przy użyciu automatycznego układu nawęglania (retorty), sterownika, wentylatora.
  •  Palenia zastępczego na ruszcie wodnym znajdującym się nad retortą, przy użyciu śruby regulacyjnej dozującej dopływ powietrza w klapie dozującej powietrze bądź miarkownika ciągu powietrza, termometru.

Zastosowanie: c.o., c.w.u.

Typ: automatyczne podawanie paliw/podajnik ślimakowy. Paliwo: eko-groszek, zastępczo - węgiel, drewno sezonowane na palenisku rusztowo-wodnym

Moc [kW]: 14-48

Sprawność [%]: 82,1-88,4

Konstrukcja: 2 tryby pracy: automatyczny na retorcie, tradycyjny na ruszcie wodnym nad retortą

Sterowanie: pracą podajnika, wentylatora nadmuchowego/regulacja spalania; opcjonalnie - regulator pokojowy i palnik SAS MULTI FLAME na pelety