Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Gazowy jedno- lub dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny z podstawowej oferty cenowej i technicznej

Znamionowa moc cieplna: 6,5 do 35 kW

 

Zobacz produkty: