Vitosolar 300-F

Vitosolar 300-F

Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza do współpracy z kolektorami słonecznymi dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania

Znamionowa moc cieplna: 1,9 do 35 kW

Zbiornik buforowy: 750 litrów

Zobacz produkty: