Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN2

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN2

Z naczyniem przeponowym i bypassem przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z innymi kotłami. Automatyczna modulacja mocy kotła. Kocioł do współpracy z 1 obiegiem grzewczym i zasobnikiem c.w.u. Praca kotła powinna być sterowana przez regulator temperatury. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy załączające. Moce [kW]: 4-24.