ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

Automatycznie załącza obwód oświetlający drogę przejścia lub przeszkodę np. początek klatki schodowej lub nagły uskok podłogi korytarza.