ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI

ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI

Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę.