Wizyt: 56187

Izolacja Matizol

Papy asfaltowe do pokryć dachowych, gonty bitumiczne

Telefon 71 78 38 301, 71 78 38 322
Faks 71 78 38 300, 71 78 38 310
E-mail scc@selena.pl

Adres Wyścigowa 56 E , 53-012 Wrocław

PAPA ASFALTOWA WELPLAST

PAPA ASFALTOWA WELPLAST

Papa asfaltowa zgrzewalna Welplast PV60S35 o wymiarach 10 m x 1 m x 3,5 mm wykonana jest na osnowie welonu szklanego o gramaturze 60 g/m2. Powłokę stanowi asfalt oksydowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Papę układa się metodą zgrzewania. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne, nie mocować mechanicznie.