Wizyt: 56184

Izolacja Matizol

Papy asfaltowe do pokryć dachowych, gonty bitumiczne

Telefon 71 78 38 301, 71 78 38 322
Faks 71 78 38 300, 71 78 38 310
E-mail scc@selena.pl

Adres Wyścigowa 56 E , 53-012 Wrocław

PAPA ASFALTOWA GORBIT STANDARD PZ

PAPA ASFALTOWA GORBIT STANDARD PZ

Papa asfaltowa zgrzewalna Gorbit Standard PZ PYE PV140 S40 o wymiarach 7,5 m x 1 m x 4,0 mm wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Papę układa się metodą zgrzewania lub mocuje mechanicznie. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.