Kształtki Ytong Silka U - szalunek tracony

Kształtki Ytong Silka U - szalunek tracony

Kształtki U pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach U można wykonywać wieńce, belki, słupy żelbetowe.

Wskazówki wykonawcze

Kształtki YTONG U układa się na wcześniej przygotowanej podporze montażowej. Funkcję tę znakomicie pełni deska zlicowana z górną powierzchnią warstwy bloczków. W przypadku otworów o większej rozpiętości deskę należy podeprzeć np. stemplami tak, aby wylewane nadproże nie uległo ugięciu. Na tak przygotowanym pomoście kształtki YTONG U muruje się na styk, wypełniając spoiny pionowe zaprawą do cienkich spoin. Wnętrze tak przygotowanego szalunku należy oczyścić i przed betonowaniem zwilżyć wodą.