Bloczki Ytong Forte - ściana wielowarstwowa

Bloczki Ytong Forte - ściana wielowarstwowa

Ytong Forte to bloczki odmiany PP2,5/0,4, które charakteryzują się tak samo wysoką izolacyjnością termiczną, jak dotychczas produkowana odmiana PP2/0,4. Jednocześnie nowy wyrób wykazuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie (2,5 N/mm2), co pozwala na stosowanie go w murach o wymaganej większej wytrzymałości na ściskanie. Elementy Ytong Forte są dostępne w grubości 24 cm oraz 36,5 cm.