Płyty stropowe Ytong

Płyty stropowe Ytong

Istotny wpływ na komfort cieplny budynku ma także konstrukcja stropu i dachu. Sposób wykonania stropu ma przede wszystkim znaczenie ze względu na połączenie ze ścianą zewnętrzną. Często miejsce to stanowi wyraźny mostek termiczny. Strop o wysokiej przewodności cieplnej „przecina” konstrukcję muru, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu strat ciepła. Rozwiązaniem jest zastosowanie płyt stropowych YTONG.

Płyty stropowe YTONG to elementy ze zbrojonego betonu komórkowego. Oznacza to, że jest to konstrukcja cieplejsza od stropów gęstożebrowych. Stropy YTONG wykonywane są z betonu komórkowego odmiany PP4,4/0,55 o współczynniku przewodzenia ciepła λ10,dry = 0,14 W/(mK). W efekcie połączenie stropu ze ścianą nie stanowi mostka termicznego w tak dużym stopniu, jak w przypadku stropów tradycyjnych. Tak dobra izolacyjność termiczna ma jednocześnie duże znaczenie w przypadku elementów stropowych wysuniętych poza obrys niższych kondygnacji, np. balkonów. Tradycyjne żelbetowe wsporniki często stanowią ogromny mostek termiczny oddając ciepło zgromadzone w budynku. Zastosowanie zbrojonych płyt YTONG ogranicza powstawanie mostków termicznych w tego typu elementach.

FILM