Bloczki Ytong Energo - energooszczędna ściana zewnętrzna

Bloczki Ytong Energo - energooszczędna ściana zewnętrzna

Specjalnie dedykowanym materiałem na ściany jednowarstwowe są bloczki YTONG ENERGO w dwóch grubościach: 36,5 i 48 cm. Bloczki o grubości 36,5 cm pozwalają wznosić mury, które bez dodatkowej izolacji spełniają zaostrzone normy cieplne dla budynków mieszkalnych. Natomiast YTONG ENERGO o grubości 48 cm nie wymagają ocieplenia nawet przy budowie domów energooszczędnych, gdzie współczynnik przenikania ciepła U musi być mniejszy lub równy 0,19 [W/(m2K)].

Bloczki YTONG ENERGO muruje się na cienką zaprawę klejową SILKA-YTONG, o grubości 1-3mm. Nie ma też spoin pionowych – zastępuje je system pióro-wpust. Takie murowanie możliwe jest dzięki bardzo dużej dokładności wymiarowej bloczków (± 1,5 cm). Bloczki ściśle do siebie przylegają, a ciepło pozostaje w domu. Wybierając bloczki YTONG ENERGO, można zrezygnować z dodatkowej izolacji cieplnej, a co za tym idzie, wygenerować oszczędności już na etapie budowy domu. Natomiast w przyszłości – znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania budynku.

Zalety bloczków YTONG ENERGO

  • Najcieplejszy materiał konstrukcyjny dzięki współczynnikowi λ = 0,095 W/mK
  • Ściana jednowarstwowa o współczynniku U = 0,19 W/m2K (szer. 48 cm)
  • Brak mostków termicznych dzięki zastosowaniu zaprawy do spoin cienkich i połączeniom na pióro i wpust
  • Ergonomia wznoszenia ścian dzięki uchwytom montażowym
  • Minimalne zużycie zaprawy (5-7 l/m2)
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – materiał niepalny (A1) i odporny na działanie ognia (REI 240)
  • Ściana paroprzepuszczalna
  • Produkowane z jedynie naturalnych surowców: wapna, piasku i wody