Ściany zewnętrzene wielowarstwowe

Ściany zewnętrzene wielowarstwowe

Popularnymi rozwiązaniami  ścian zewnętrznych wielowarstwowych są ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe.

Przegrody dwuwarstwowe składają się z  części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej    z bloczków  odmian Termalica 400, 500, 600 i 700 o grubości  20 i 24 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu.

Ściana trójwarstwowa posiada dodatkowo warstwę osłonową grubości  9÷12 cm wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej.  W przypadku elewacji  z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości  3÷4cm pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

Również w tych systemach zabudowy   „ciepłe”  ściany z betonu komórkowego Termalica zapewniają korzystniejsze własności termoizolacyjne, gładkość i dokładność muru, zmniejszenie ilości zaprawy oraz szybszą zabudowę w stosunku do innych materiałów ściennych.

Do wznoszenia ścian wielowarstwowych można użyć zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Pełna lista oferty z kategorii Ściany zewnętrzene wielowarstwowe