Filmy

Instalacje grzewcze z pompami ciepła - rola pompy obiegowej

Do wymuszenia obiegu czynnika grzewczego w pompach ciepła zaleca się stosowanie pomp obiegowych Wilo o najwyższej sprawności.

Po stronie górnego źródła ciepła zalecamy instalowanie pomp Wilo-Stratos PICO, a po stronie dolnego źródła - Wilo-Yonos PICO oraz specjalnego typoszeregu pomp Wilo-Star-STG przystosowanych do pracy w niskich temperaturach.

Wilo Polska

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl