Filmy

Montaż lekkiego stropu panelowego SMART

Sprężone elementy prefabrykowane mogą różnić się odwrotną strzałką ugięcia. Celem uzyskania równej, spodniej powierzchni stropu po ułożeniu płyt, przed wypełnieniem spoin i wieńców, należy wyrównać dolne powierzchnie prefabrykatów w środku ich rozpiętości za pomocą urządzeń do wyrównywania sąsiadujących płyt, lub poprzez podparcie od spodu w środku rozpiętości.

Powierzchnia dolna stropu SMART, w odróżnieniu od stropu typu Filigran, jest bardziej chropowata, co ułatwia połączenie (zespolenie) ze szpachlą lub tynkiem. Nie ma obaw o rozwarstwienie lub odpadanie tynku od panelu! Zaleca się wykończenie powierzchni dolnej stropu gipsowym tynkiem maszynowym z wtopioną siatką antyrysową na stykach paneli. Dzięki temu uzyskujemy dodatkową korzyść - zwiększenie ognioodporności stropu o dodatkowe 30 minut (przy grubości tynku około 1 cm). Kable i przewody powinny być poprowadzone w kanałach paneli, w rowkach pomiędzy panelami lub górą.

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z montażu Lekkiego Stropu Panelowego SMART. Montaż miał miejsce na naszej wzorcowej budowie w Konarzycach.