Filmy

Tunele rozsączające (komory drenażowe)

Tunel rozsączający (komora drenażowa) jest idealnym rozwiązaniem do zagospodarowania wód deszczowych i ścieków oczyszczonych, szczególnie w terenach, gdzie występują trudne warunki gruntowo-wodne. Tunele rozsączające to nowoczesne zarządzanie wodą deszczową.