Filmy

Wymiana okien - krok po kroku

• Usuwanie starych obróbek i tynków wewnętrznych.
• Demontaż istniejących okien PVC.
• Usuwanie istniejących wylewek podparapetowych wewnętrznych i zewnętrznych.
• Usuwanie węgarków. (Widowiskowe).
• Przygotowanie ościeży do montażu.
• Montaż „ciepłego parapetu" VA 30.
• Przygotowanie okna do aplikacji taśm rozprężnych ISO-Chemie ISO BLOCO One.
• Aplikacja taśm ISO BLOCO One.
• Osadzenie okna w otworze na „ciepłym parapecie".

Vetrex

Vetrex

Telefon 58 692 24 00
www.vetrex.eu
vetrex@vetrex.eu