Filmy

Jak przeprowadzić montaż części studni PRO 1000?

Na filmie przedstawiono montaż części studzienki kanalizacyjnej PRO 1000.

Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią.

Zapraszamy również na film przedstawiający montaż złożonej studni PR1000.

Zobacz produkty: