Filmy

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy DriveLand z odwodnieniami firmy AS z Piaseczna

DriveLand to nowoczesny ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego - zlokalizowany w miejscowości Słabomierz trasie nr 50.  Firma AS PPH z Piaseczna zrealizowała zamówienie na dostarczenie systemów do odprowadzania wody deszczowej na inwestycji DriveLand. Dostarczone zostały żelbetowe kanały szczelinowo-monolityczne Typu I, o wysokiej klasie nośności (F900), które nie wymagają obetonowania bocznego i stosowane są na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia.

Inwestor zdecydował się, że do odbioru wody deszczowej zastosowane zostaną odwonienia polskiego producenta - firmy AS. Na inwestycję dostarczono łącznie ok. 150 mb kanałów odwadniających. Zastosowane zostały odwodnienia szczelinowe - monolityczne AS-IIS250, AS-S150 oraz studzienki wielofunkcyjne AS-ST200, AS-ST300.

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

Zobacz produkty: