Filmy

Pole ciśnienia całkowitego na wybranych płaszczyznach kontrolnych wirnika i kierownicy w pompie WH

Portrety przepływu przedstawiają pole ciśnienia całkowitego w przekroju południkowym i poprzecznym do osi wzdłużnej pompy jednego stopnia wielostopniowej pompy wirowej typu WH. Obliczenia prowadzono jako zmienne w czasie za pomocą oprogramowania Ansys CFD

Hydro-Vacuum S.A.

Hydro-Vacuum S.A.

Telefon 56 450 74 15
www.hv.pl
hv@hv.pl