Filmy

SPIDERvent (Teriva)- wylewanie betonu w pobliżu pojedynczego nawiewu podłogowego

Zalewanie stropu Teriva wokół pojedynczej skrzynki rozprężnych ST KOLF nawiewu podłogowego.Skrzynki od góry zabezpieczono przed przedostaniem się masy betonowej do ich wnętrza.