Filmy

Elfon Optima 255R z modułem przycisków OP-J4

Elfon Optima 255R z modułem przycisków OP-J4.
Moduł szybkiego wybierania numeru OP-J4 pozwala na przypisanie konkretnego numeru użytkownika do jednego z 4 przycisków.