Filmy

Montaż i testowanie rozdzielaczy Capricorn

Kluczowe podzespoły podlegają testom dopuszczającym przed procesem montażu. Nasze rozdzielacze przed opuszczeniem taśmy montażowej podlegają 100% kontroli.

Technologii produkcji oraz znaczący stopień automatyzacji pozwala nam realizować zamówienia klientów na czas przy zapewnieniu 100% kontroli funkcjonowania.
Istotnym elementem są wykwalifikowani pracownicy wydzieleni z pozostałych obszarów produkcyjnych firmy.