Filmy

Tłocznia ścieków TSA 3.15 z pompami FZC 4.21 - produkcja Hydro-Vacuum S.A.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn, Hydro-Vacuum S.A. dostarczyła i zainstalowała m.in. tłocznię ścieków typu TSA 3.15. Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 18 km wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków.

Hydro-Vacuum S.A.

Hydro-Vacuum S.A.

Telefon 56 450 74 15
www.hv.pl
hv@hv.pl