Filmy

Jak na stałe zamknąć i uszczelnić pęknięcia oraz spoiny w podłożu? UZIN KR 516

UZIN KR 516

Dwuskładnikowa żywica silikatowa do trwałego spajania pęknięć.

Zamknięcie szczeliny uzyskuje się w ciągu 30 minut. Następnie można kontynuować prace przy układaniu okładziny wierzchniej.