Filmy

Murarskie zaprawy cementowo-wapienne. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Murarskie zaprawy cementowo-wapienne, to zaprawy tradycyjne, zapewniające trwałość budowli a dla jego mieszkańców zdrowe, wolne od chemii, pomieszczenia. Film pokazuje sposób wykonania oraz proporcje składników zaprawy cementowo-wapiennej cement : wapno : piasek.

Lhoist Polska

Lhoist Polska

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com