Filmy

Rockwool 4 w 1 - Akustyka

Wyroby ROCKWOOL to splątane między sobą włókna z wełny kamiennej, równomiernie rozproszone w całej objętości wyrobu i połączone ze sobą lepiszczem. Przestrzenie między włóknami skalnej wełny ROCKWOOL to nic innego jak otwarte pustki powietrzne. To właśnie dzięki strukturze włókien rozproszonych z otwartym pustkami powietrznymi zawdzięczamy dobre pochłanianie dźwięku i minimalizacja drgań akustycznych pochodzących od źródła dźwięku. W ten sposób wyroby ROCKWOOL dobrze izolują dźwięku powietrzne - rozchodzące się w powietrzu - i uderzeniowe - powstałe w wyniku uderzenia, dzięki czemu znacząco polepszają komfort akustyczny pomieszczeń. Wśród rozwiązań ROCKWOOL znajdują się między innymi izolacje akustyczne ścian, dachów oraz podłóg, które ograniczają przenikanie hałasu z sąsiadujących pomieszczeń, sufity akustyczne, bariery dźwiękowe, podkładki antywibracyjne oraz obudowy głośno pracujących urządzeń.