Miernik typ GasHunter przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru gazów wybuchowych, palnych toksycznych oraz ubytku tlenu (od jednego do czterech różnych gazów). Do pomiaru gazów wybuchowych i palnych używany jest czujnik katalityczny, natomiast do pomiaru gazów toksycznych oraz tlenu wysokiej jakości czujniki elektrochemiczne. Miernik typ GasHunter IR jest przenośnym urządzeniem, przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru gazów wybuchowych i palnych (także w zakresie do 100% objętości), toksycznych, CO2 oraz ubytku tlenu.

Miernik posiada sygnalizację akustyczno-optyczną przekroczenia zadanych progów alarmowych oraz pamięć danych wartości cząstkowych i zdarzeń. Zapis dokonywany jest automatycznie z aktualną datą i godziną. Bezprzewodowe łącze w podczerwieni umożliwia komunikację z komputerem w celu odczytania zapisów w pamięci lub aktualnych wskazań.

Budowa urządzeń zapewnia możliwość ich zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4. Nazwy, wartości oraz jednostki mierzonych wielkości pokazywane są na wyświetlaczu LCD.