Wizyt: 45010

Stema

Dachówki bitumiczne KATEPAL

Telefon 22 840 32 04, 22 740 30 30
Faks 22 840 62 04
E-mail gonty@stema.pl, stema@stema.pl

Adres Trakt Lubelski 182 , 04-766 Warszawa

System akcesoriów do gontów KATEPAL

System akcesoriów do gontów KATEPAL

Pasy brzegowo-kalenicowe o wymiarach 250 x 1000 mm dostarczane w paczkach po 20 szt., służą do pokrycia 20 mb krawędzi dachu układanej na "styk", lub 12 mb kalenicy i naroży układanych na "zakład" płytkami kalenicowymi, które uzyskuje się po rozdarciu pasa na trzy części wzdłuż specjalnych perforacji. Pasy brzegowo-kalenicowe są samoprzylepne i wykonane z tego samego materiału, co gonty. Kalkulując ilość potrzebną dla danego dachu należy łączną długość kalenic i ewentualnych naroży podzielić przez 0,6 i dodać do łącznej długości wszystkich krawędzi nadrynnowych.

Taśmy specjalne w rolkach 0,7x10 m, wykonane z masy bitumicznej modyfikowanej elastomerem SBS na wzmocnionej osnowie poliestrowej. Produkt absolutnie niezbędny do prawidłowej obróbki koszy dachowych, kominów, okien połaciowych. Kalkulując ilość potrzebną dla danego dachu należy dodać łączną długość wszystkich koszy i obwodów (kominów i okien połaciowych).

Papy podkładowe K-EL 60/2200 w rolkach 1x15 m, modyfikowana SBS na welonie szklanym z zakładem samoprzylepnym.

Uszczelniacz K-36, w wiaderkach 3L niezbędny do prawidłowej i trwałej obróbki koszy, a także do wszelkich innych prac obróbkowych. Jako trwale elastyczny jest kompatybilny z całym systemem krycia, polegającym na elastyczności powłoki dachowej, zdolnej do kompensowania naturalnych przemieszczeń i tym samym bardzo odpornej na procesy starzeniowe.

Usuwacz porostów i alg wykorzystywany do chemicznego usuwania porostów i alg z trudnodostępnych powierzchni. Środek szeroko stosowany przy czyszczeniu dachów z zielonego nalotu organicznego, zacienionych i wilgotnych powierzchni narażonych na rozwój zielenic i porostów.

Zobacz produkty: