ALPOL AZ 130

ALPOL AZ 130

Zaprawa szybkowiążąca klasa M 15 / typ G

Zastosowanie

Do szybkich napraw konstrukcji budowlanych: betonowych, żelbetowych i murowych. Do uzupełniania ubytków w tynkach mineralnych oraz napraw podkładów i posadzek cementowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość i krótki czas wiązania nadaje się do mocowania kotew w fundamentach, słupów w stopach kielichowych, a także do murowania w niskich temperaturach (ale powyżej 0°C). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Elementy betonowe i żelbetowe, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego. Stare, niezwietrzałe tynki cementowe i cementowo-wapienne.