ALPOL AZ 110

ALPOL AZ 110

Zaprawa do silikatów biała, klasa M10/ typ T

Zastosowanie

Do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z cegieł i bloczków silikatowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Rodzaj podłoża

Czyste cegły i pustaki silikatowe.