BOTAMENT® M 29 HP

BOTAMENT® M 29 HP

BOTAMENT® M 29 HP jest elastyczną zaprawą klejową o konsystencji rozpływnej do szybkiego układania większości ceramicznych okładzin podłogowych, zarówno wewnątrz i zewnątrz budynków.

Zalety:

 • niezwykle wydajna
 • wysoce elastyczna
 • na ogrzewane powierzchnie podłogowe, balkony i tarasy
 • niemal pełne podparcie płytki
 • doskonałe właściwości obróbki

Obszary zastosowania

Klejenie:

 • kamionki i gresu
 • płytek ciągnionych
 • płytek klinkierowych (również podłogowych) oraz terakoty


Receptura BOTAMENT® M 29 HP została opracowana specjalnie z myślą o projektach budowlanych przewidujących duże obciążenia okładzin podłogowych.

Podłoża:

 • Beton
 • Stare okładziny ceramiczne
 • Jastrych cementowy i anhydrytowy

Podłoże musi być:

 • suche, czyste i nieprzemarznięte
 • nośne oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych innych luźnych części
 • chłonne podłoża zagruntować BOTAMENT® D 11.

Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

Proporcja mieszaniny: ~ 7,5 l / 25 kg

Czas dojrzewania: 5 minuty

Czas otwarty: ~ 30 minut

Czas obróbki: ~ 1 h

Maksymalna grubość warstwy: 20 mm

Możliwość chodzenia: po ok. 6 h

Pełne obciążenie: po ok. 24h

Spoinowanie: po ok. 6 h

Przygotowanie: materiał mieszać z czystą, zimną wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy

Temperatura obróbki oraz podłoża: od +5°C do +30°C

Zużycie:

 • Paca zębata 10 mm ~ 3,2 kg/m²
 • Paca zębata U ~ 4,8 kg/m²