Garden PF 2 K

Garden PF 2 K

Typ fugi: żywiczna, wodoprzepuszczalna

Zalecana szerokość spoiny [mm]: min. 5

Wydajność [kg/m2]: od 2,5 (zależnie od wielkości kostki)

cena [zł/25 kg]: 360