BOTAMENT® M 25 Flex

BOTAMENT® M 25 Flex

BOTAMENT M 25 Flex służy do wykonywania okładzin ceramicznych metodą wibracyjną lub konwencjonalną w warstwie świeżego jastrychu, jak również jako mostek przyczepny na jastrychach związanych.

  • elastyczna
  • układanie płytek metodą „świeże na świeże“
  • na ogrzewane powierzchnie podłogowe
  • długi czas otwarty
  • wysoka przyczepność
Obszary zastosowania

Klejenie:

  • kamionki i gresu
  • płytek ciągnionych
  • płytek klinkierowych (również podłogowych)
  • małej i średniej mozaiki
  • płyt betonowych
Podłoża: jastrych cementowy