Wizyt: 105593

Magnat

Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE

Telefon 14 681 11 11
Faks 14 682 22 22

Adres Dębicka 44 , 39-207 Brzeźnica

Grunt Akrylowy MAGNAT Style

Grunt Akrylowy MAGNAT Style

Grunt Akrylowy MAGNAT Style to środek gruntujący przeznaczony do wyrównywania chłonności oraz wzmacniania podłoża przed aplikacją Stiuku Weneckiego MAGNAT Style. Produkowany jest na bazie żywicy akrylowej i dodatków ułatwiających penetrację i stabilizację podłoża. Przyjazny dla człowieka i środowiska. Może być stosowany do przygotowania podłoży z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych lub jako warstwa „odcinająca” w wybranych wyrobach i systemach dekoracyjnych MAGNAT Style.

Zalety

  • ƒzapewnia właściwe wysychanie wyrobów nawierzchniowych
  • ƒzapewnia „oddychanie” ścian
  • ƒułatwia penetrację i stabilizację podłoża
  • ƒnie pozostawia struktury na podłożu

Przygotowanie podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być przygotowana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 4-5).

Przygotowanie produktu. Po otwarciu całość dokładnie wymieszać – ręcznie i powoli. Przed malowaniem ponownie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą, nie mieszać z innymi produktami.

Aplikacja. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C oraz przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 75%. Nakładać przy pomocy wałka lub pędzla. W zależności od podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy wyrobu w odstępach 1-2 godz. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć w letniej wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

Dostępne opakowania:1 l, 5 l*

Wydajność: do 12 m2/l przy jednej warstwie

Dostępne kolory: transparentny

Narzędzia: pędzel, wałek

Zalecana ilość warstw: 1-2

Uwagi. Właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności Gruntu. Całkowite wyschnięcie w zależności od warunków – do 12 godz. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Zobacz produkty: