Aktualności

Płyty Eurothane G firmy Recticel Izolacje - izolacja ścian i sufitów od wewnątrz

27.03.2015

Zdarza się, że inwestorzy napotykają na trudności w planowaniu i realizowaniu termomodernizacji ścian kiedy nie ma możliwości realizowania zadania na zewnątrz budynku, np. ze względu na zabytkowy charakter elewacji lub braku zgody innych współwłaścicieli nieruchomości. Firma Recticel, oferuje produkt do izolacji ścian i sufitów od wewnątrz - płyty Eurothane G.

Płyty Eurothane G firmy Recticel Izolacje - izolacja ścian i sufitów od wewnątrzDotychczas wykonywanie termoizolacji ścian od wewnątrz budynków mogło budzić obawy i być operacją dosyć pracochłonną. Jeżeli w modernizowanym budynku panowała wysoka wilgotność lub wentylacja była niesprawna mogło nastąpić zjawisko wykraplania się wilgoci na ścianie pod izolacją. Dlatego docieplenie ścian od wewnątrz polegało na stworzeniu trzech warstw: ocieplenia, paroizolacji i poszycia z płyt gipsowych. Dzięki płytom Eurothane G problem pracochłonności oraz strat materiałowych znika.
 
Eurothane G są twardymi płytami z rdzeniem PIR, jednostronnie obłożonym płytą GK. Pomiędzy warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się paroizolacja, która skutecznie chroni całą przegrodę przed penetracją pary wodnej z wnętrza pomieszczenia. Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ dla całego panelu wynosi powyżej 17000. Dlatego w budynku izolowanym tym materiałem nie będzie następować wykraplanie pary wodnej w przegrodzie.

Płyty Eurothane G firmy Recticel Izolacje - izolacja ścian i sufitów od wewnątrzPrzegroda nie będzie zagrożona degradacją. Płyty Eurothane G znajdują również zastosowanie w świetle obecnej normy cieplnej dla wewnętrznych ścian klatek schodowych. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ściany mieszkania graniczącej z ogrzewaną klatka schodową wynosi Umax = 1,0 W/m²K. Jeżeli klatka schodowa nie jest ogrzewana współczynnik ten wynosi Umax = 0,3 W/m²K.

Już najcieńsze płyty Eurothane G pozwalają na szybkie dostosowanie ścian do obecnych norm i nie powodują znacznego zmniejszenia powierzchni użytkowej klatki schodowej. Współczynnik przewodzenia ciepła dla tego produktu wynosi tylko 0,023W/mK.

Płyty Eurothane G firmy Recticel Izolacje - izolacja ścian i sufitów od wewnątrzW ramach termorenowacji płyty Eurothane G mogą być również stosowane do montażu na sufitach, na poddaszach (po wewnętrznej stronie skośnego dachu) lub ściankach działowych.

źródło i zdjęcia: Recticel Izolacje

Firma powiązana:

Recticel Izolacje

Telefon 61 815 10 08, 503 151 775
www.recticelizolacje.pl
sekretariat.pl@recticel.com

Recticel Izolacje