Aktualności

Przydomowa oczyszczalnia ścieków HYDROTECH w ofercie PROBUD

26.03.2015

Firma PROBUD oferuje zabudowane w zbiornikach przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie projektowane i produkowane są przez renomowaną firmę Hydrotech, mającą wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie dużych, przemysłowych oczyszczalni.

Technologia

W proponowanej technologii ścieki oczyszczone są w stopniu umożliwiającym ich odpływ do kanalizacji deszczowej, wód powierzchniowych (strumieni, rzek) lub do gruntu poprzez rozłącz podziemny. Wybór opcji odprowadzania oczyszczonych ścieków ustalany jest z Inwestorem w zależności od warunków budowlanych.

Cała oczyszczalnia zamontowana jest w jednym zbiorniku żelbetonowym.

Podstawową cechą różniącą naszą oczyszczalnię od wielu innych znajdujących się na rynku wyrobów "oczyszczalniopodobnych" jest usuwanie ze ścieków związków azotowych, wprowadzonych przez tamte instalacje do odbiorników co jest zwłaszcza szkodliwe dla wód podziemnych.

Firma PROBUD jest pod tym względem prawie wyjątkiem na rynku krajowym. Zatrzymywanie na oczyszczalni związków azotowych powoduje, że zarówno Wasze studnie jak i studnia głębinowa pobierać będą wodę wolną od azotanów, wodę zdatną do celów gospodarczych.

Sprawność oczyszczalni

Sprawność i efektywność oferowanych Państwu naszych biologicznych oczyszczalni jest bardzo wysoka i nawet przekracza minimum określone przez aktualnie obowiązujące przepisy. Instalując wiec dzisiaj taką oczyszczalnię nie straszne będą zaostrzenia norm ochrony wód w przyszłości. Średnie wartości podstawowych parametrów jakościowych ścieków i sprawność oczyszczalni przedstawia tabela:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków HYDROTECH w ofercie PROBUDNie bez znaczenia jest też wybór zbiornika żelbetowego. Dzięki niemu oczyszczalnia nasza ma konstrukcję o trwałości niespotykanej wśród innych oczyszczalni przydomowych.

Przed montażem oczyszczalni wykonujemy dokumentację projektową i dokonujemy uzgodnień wymaganych prawem budowlanym i wodnym.

Firma PROBUD przeprowadza również rozruch instalacji.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków HYDROTECH w ofercie PROBUDPrzydomowa oczyszczalnia ścieków HYDROTECH w ofercie PROBUDWięcej informacji na stronie internetowej firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Probud

Firma powiązana:

Probud

Telefon 32 677 26 60
www.probud.pl
info@probud.pl

Probud