Aktualności

Arbet: Sezon ociepleniowy, mimo zimna, powoli rusza

23.03.2015

Mimo zimnej wiosny i bardzo kapryśnej pogody, zaprzyjaźniona z FS ARBET firma BRICS ociepla GRAFITem (widocznym pod siatkami elewacyjnymi i na rusztowaniach) dom jednorodzinny. Aura, uznawana za nieprzyjazną dla dociepleń, nie odstraszyła ani inwestora ani wykonawcy - specjalistyczne kleje trzymają, choć temperatura może spadać poniżej 5oC. Inwestor zdecydował się ocieplić budynek warstwą 18 cm.

Kilka słów o klejeniu styropianu grafitowego: Styropian grafitowy, charakteryzujący się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną, produkowany jest z polistyrenu zawierającego dodatek grafitu. Technologia produkcji styropianu grafitowego nie różni się w żaden sposób od produkcji styropianów białych. Jednak gotowe płyty styropianowe, właśnie z uwagi na zawartość grafitu, są bardziej wrażliwe na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Można poradzić sobie z tą "trudnością" stosując się do zaleceń producentów, tj. chroniąc płyty przed nasłonecznieniem. Ta ochrona powinna być realizowana od magazynowania po aplikację płyt. Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym przez producentów jest pakowanie styropianu grafitowego w tzw. folię mleczną. Płyty grafitowe najlepiej przechowywać pod zadaszeniem, a w trakcie przyklejania do ścian stosować osłony, powodujące zacienienie elewacji.

Należy pamiętać o tym, że jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, które pojawiają się w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia. Drugą "trudnością", jest rzekoma słaba przyczepność do klejów przeznaczonych do przyklejania styropianu. Najczęściej jednak problem tkwi w braku osłon na elewacjach.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, odspajają się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadają ze ściany. Producenci zalecają często szlifowanie płyt styropianowych, jednak nie można wówczas zapomnieć o dokładnym odpyleniu szlifowanych powierzchni, ponieważ luźny pył może spowodować skutek odwrotny, tj. pogorszenie przyczepności.

Zawsze warto sprawdzić przed wykonaniem ocieplenia przyczepność kleju do styropianu, aby wyeliminować ewentualność nieodpowiedniej jakości kleju. W opisywanym przypadku wykonawca nie bał się pracy w sezonie uznawanym za niewłaściwy dla dociepleń.

źródło i zdjęcia: Fabryka Styropianu ARBET

Firma powiązana:

Arbet

Telefon 94 342 20 76 (79)
www.arbet.pl
sekretariat@arbet.pl

Arbet