Aktualności

Gordo Studio: Staranny dobór i poprawne wdrożenie złoża mineralnego

12.05.2015

Dobrze wiemy, że za utrzymanie równowagi biologicznej i niezmiennie czystej wody w zbiorniku naturalnym odpowiadają skomplikowane złoża mineralne i roślinne. To od nich w dużej mierze zależy, czy nasz naturalny staw kąpielowy lub oczko wodne będzie cieszył pięknym wyglądem

Minerały składające się na innowacyjne substraty mineralne są wsparciem dla filtrów bagiennych w każdym naturalnym zbiorniku. Ich właściwy dobór i proporcje wykorzystania dają gwarancję, że zbiornik będzie czysty i bezpieczny – co w przypadku stawu kąpielowego ma wartość nie tylko wizualną, ale również wpływającą na komfort kąpiących się w nim osób.

Staw kąpielowy posiada dwie strefy – regeneracyjną i kąpielową. Właściwie skomponowana i zagospodarowana strefa regeneracyjna stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania stawu. To właśnie w niej powinny znaleźć się złoża mineralne.

Istotnym warunkiem, by złoża mineralne pełniły swoją funkcję, jest ich staranny dobór i poprawne wdrożenie.  Minerały muszą być dostosowane do panującego w wodzie pH, by utrzymać tę równowagę przez długi czas. Muszą też współpracować z istniejącymi w wodzie filtrami roślinnymi – tylko wtedy razem będą stanowić efektywną broń na zanieczyszczenia.

Jakie funkcje pełnią złoża mineralne w zbiornikach naturalnych?

 • Dbają o równowagę biologiczną w wodzie:
  • Chronią znajdujący się tam zooplankton niszcząc pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze. Są skuteczne w walce z fitoplanktonem odpowiedzialnym za zmętnienie i barwienie wody.
  • Zapewniają dobre warunki dla rozwoju dobroczynnych bakterii, które likwidują zanieczyszczenia. Porowatość minerałów jest najlepszym siedliskiem dla cennych mikroorganizmów.
  • Likwidują związki fosforanów w wodzie, które przyczyniają się do szybkiego wzrostu glonów nitkowatych.
 • Podnoszą skuteczność naturalnych filtrów:
  • Czynią filtrację roślinną bardziej efektywną,
  • Likwidują z wody metale ciężkie, jony amonowe, azotany i azotyny
  • Pozwalają utrzymać wysoką czystość wody nawet przez kilkanaście lat

Gordo Studio dysponuje w swojej ofercie najlepszymi złożami mineralnymi BioKalonit i BioChelix, BioLava, BioZeolit stosowanymi w najbardziej prestiżowych zbiornikach – rozległych stawach kąpielowych czy basenach ekologicznych. Substraty mineralne składają się ze starannie dobranych elementów takich jak obrobione termicznie minerały węglanowo-dolomitowe, skały wulkaniczne czy opoki.

Wykorzystywane w naszych realizacjach złoża są bezpieczne dla zdrowia.

Oferowane przez nas substraty mineralne nadają się do wykorzystania w  stawach kąpielowych, basenach ekologicznych, oczkach wodnych i stawach ogrodowych. Z powodzeniem można je stosować również w realizacjach ogrodów na dachach i w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W sprzedaży posiadamy rożne pojemności opakowań i różne składy substratów złóż filtracyjnych, co pozwala dobrać je  do specyfiki konkretnego zbiornika.

Więcej informacji na ten temat: http://www.stawykapielowe.com/baza-wiedzy-o-zbiornikach-wodnych/19-mineraly-do-stawow-kapielowych.html

źródło i zdjęcie: Gordo Studio

 

 

 

Firma powiązana:

Gordo Studio

Telefon 22 610 17 22
www.gordostudio.com
biuro@gordostudio.com

Gordo Studio