Aktualności

Perlifoc firmy Dryvit - podnosi odporność ogniową elementów stalowych i żelbetowych

09.01.2015

Perlifoc jest to sucha mieszanka na bazie kruszywa perlitowo-wermikulitowego, spoiwa hydraulicznego, opóźniaczy wiązania oraz dodatków, dająca po zmieszaniu z wodą zaprawę, mająca na celu podniesienie odporności ogniowej m.in. stalowych, żelbetowych i zespolonych elementów konstrukcji.

Zalety:

  •     Jest materiałem niepalnym – klasa A1 zgodnie z normą EN 13501-1
  •     zachowuje swoje właściwości podczas przyjętego okresu eksploatacji wynoszącego 25 lat
  •     przewodność cieplna = 0,30 W/m*K
  •     wysoce odporna na uderzenia

Zastosowanie:

Wyprawa tynkarska przeznaczona do zastosowań ognioodpornych, podnosząca odporność ogniową elementów konstrukcji nawet do 240 min.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. W przypadku zabrudzenia podłoża, zaleca się czyszczenie, przy użyciu wody. Dopuszczone podłoża: stal, beton, zespolone stalowo-betonowe, podkładowa farba ftalowa, epoksydowa farba podkładowa – dwuskładnikowa, o wysokiej zawartości cynku, podkład cynkowy na bazie krzemionki, blacha fałdowa ocynkowana, pustak betonowy, konstrukcja drewniana.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od 4oC do 30oC, maksimum rok od daty produkcji podanej na opakowaniu, jednak nie dłużej niż data przydatności (na opakowaniu). Opakowania chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i wilgoci. Nie należy używać materiału uszkodzonego przez wilgoć (otwarte lub uszkodzone worki).

źródło i zdjęcia: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.

Perlifoc firmy Dryvit - podnosi odporność ogniową elementów stalowych i żelbetowych
Zobacz produkty: