Aktualności

Systemy powietrzne Miller

27.02.2015

Integralną częścią budowy każdego obiektu jest montaż instalacji ogrzewania. Ogrzewanie wodne wraz z wentylacją grawitacyjną w obecnych bardzo szczelnych budynkach nie spełnia oczekiwań. W pomieszczeniu przy małej wymianie powietrza pojawia się wilgoć, a w jej wyniku pleśń. Zawilgocone ściany mają większy współczynnik przenikania, co z kolei powoduje większe straty ciepła i wzrost kosztów eksploatycyjnych. Konieczny jest wówczas montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej, która jest instalacją niezależną i stanowi duży koszt.

Powyższy problem nie istnieje przy ciągłej cyrkulacji powietrza w systemach ogrzewania kanałowego. Zamiast wody w rurkach po budynku krąży wówczas odpowiednimi kanałami ciepłe powietrze. Grzejnik będący wątpliwym elementem dekoracyjnym zastępuje kratka nawiewna.

Powietrze w instalacji krąży w obiegu zamkniętym z kontrolowanym dopływem z zewnątrz budynku. Udział świeżego powietrza w ogólnym wydatku wentylacyjnym uzależniony jest od rodzaju obiektu. W domkach jednorodzinnych jest to na ogół 10%, w biurach, salach sprzedaży, restauracjach świeże powietrze może stanowić 50-70% powietrza nawiewnego.

Systemy powietrzne Miller

Systemy powietrzne Miller nie tylko pozwalają uzyskać komfortowe warunki we wnętrzach, ale również okazują się korzystne ekonomicznie. Koszt instalacji tego systemu w nowobudowanych domach w wersji podstawowej jest niższy od stosowanego ogrzewania wodnego. Podstawową funkcję ogrzewania w miarę możliwości finansowych uzupełnia się urządzeniem do centralnej klimatyzacji, nawilżaczem powietrza czy zastępuje standardowe filtry mechaniczne super efektywnymi filtrami elektrostatycznymi jonizującymi powietrze.

Wielokrotnie mniejsza niż w przypadku układu z wodą bezwładność cieplna układów powietrznych powoduje, że od startu systemu do osiągnięcia parametrów normalnego użytkowania mija bardzo niewiele czasu. Oszczędności z tego tytułu kształtują się w granicach od 30% w domkach jednorodzinnych do ponad 50% w halach produkcyjnych, biurach, pawilonach handlowych.

Natomiast dzięki zastosowaniu ogrzewania powietrznego w kościołach, w których można utrzymywać temperaturę dyżurną (np. 7oC) i tylko chwilowo podnosić temperaturę z jednoczesnym przewietrzeniem, koszty eksploatacyjne maleją o ponad 80% w stosunku do ogrzewania tradycyjnego

Zalety systemu Miller:

 •     niski koszt instalacji
 •     najniższe koszty eksploatacji
 •     najwyższy komfort (grzanie i klimatyzacja)
 •     estetyka - brak kaloryferów
 •     całoroczna funkcjonalność systemu
 •     najniższa bezwładność systemu
 •     kontrola zapylenia i wilgotności
 •     bezawaryjność
 •     brak wody w instalacji
 •     atrakcyjna cena
 •     możliwość realizacji etapami

źródło i zdjęcie: Miller

Firma powiązana:

Miller

Telefon 32 214 56 44, 600 385 920, 602 527 372, 660 675 341
www.miller-cieplo.pl
poczta@miller-cieplo.pl

Miller